Onafhankelijke plaatsbeschrijving opmaken | immo-support.be
41
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-41,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Juridisch document

Onafhankelijk deskundige

Discussies voorkomen

Wat is een plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijk document waarin de feitelijke situatie van een woning wordt opgesteld bij aanvang van de huur. Aan de hand van dit document is er op het einde van de huurtermijn geen discussie mogelijk over mogelijke schadegevallen. Een plaatsbeschrijving is verplicht en moet bij het huurcontract gevoegd worden.

Het document moet opgemaakt worden ‘op tegenspraak. Dit betekent dat zowel de huurder als verhuurder verplicht zijn om aanwezig te zijn tijdens het opstellen van de plaatsbeschrijving. De kost is voor gezamenlijke rekening, wat wil zeggen dat beide partijen de helft moet vergoeden.

Het opmaken gebeurt het best binnen de periode waarin de woning onbewoond is. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt deze opgemaakt tijdens de eerste maand van verhuring.

Twee soorten

Een dergelijk document wordt niet enkel opgemaakt bij een huurcontract, maar ook als er grote werken gepland worden. In dit geval gaat het dan om een constructieve plaatsbeschrijving. Deze wordt opgemaakt voor aannemers van bouwwerken en afbraakwerken om problemen met buurtbewoners te voorkomen op het einde van de werken.

Een locatieve plaatsbeschrijving wordt opgemaakt voor de aanvang van een huurcontract. Dit is een belangrijk document voor eigenaars en huurders van woningen en/of appartementen.

Waarom is een plaatsbeschrijving nodig?

Het belangrijkste doel om een plaatsbeschrijving te laten opmaken is om beide partijen te beschermen en discussie te vermijden. Daarom is het zeer belangrijk om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te laten maken zodat de toestand voor en na de huur kunnen vergeleken worden. Het document zorgt voor duidelijkheid tussen de huurder en de verhuurder.

Indien schade wordt opgemerkt die niet beschreven staat, dan zal de huurder hier voor moeten opdraaien. Het document is dus belangrijk voor de verhuurder, maar ook voor de huurder. Want op basis van deze beschrijving zal de huurwaarborg  terug gestort worden.

Plaatsbeschrijving laten maken

Om een correcte plaatsbeschrijving op te maken is het aangeraden om beroep te doen op een deskundige. In dit geval betalen beide partijen het ereloon van de deskundige voor de helft. Indien gewenst kan elke partij ook afzonderlijk zich laten vergezellen van een deskundige, dit dan wel op eigen kosten.

Een juridisch geldige plaatsbeschrijving voldoet aan volgende eisen:

  • Zowel huurder als verhuurder (of vertegenwoordiger) moeten aanwezig zijn tijdens de opstelling.
  • Het document moet door beide partijen ondertekend worden inclusief datum.
  • Het moet een gedetailleerd document zijn. Een eenvoudige vermelding van ‘de woning is in goede staat’ is niet aanvaardbaar.

Zoals gezegd is een plaatsbeschrijving opmaken verplicht, de tegenpartij kan dit eisen. Indien één van beide partijen weigert om deze te laten opmaken, kan de andere beroep doen op een vrederechter.

Het is mogelijk voor de huurder en verhuurder om onderling een bijvoegsel op te maken indien er achteraf wijzigingen zijn gebeurd aan de woning. Indien beide partijen hier niet overeenkomen, zal een vrederechter een deskundige aanduiden om een beslissing te treffen.

Volledige plaatsbeschrijving

Zoals eerder vermeld is het noodzakelijk dat het een gedetailleerd document is. Deze bevat een inventaris van alle kamers en alles wat aanwezig is in de huurwoning. Het is dus belangrijk om voldoende tijd vrij te maken om deze uit te voeren. Bij het opmaken van een plaatsbeschrijving gaan we kamer per kamer te werk. We starten bijvoorbeeld met de bovenste verdieping om zo op gelijkvloers te eindigen. In elke kamer zullen we systematisch werken en op dezelfde punten starten, op deze manier kan niets vergeten worden. Plafond, muren, deuren, vensters en vloerbekleding zullen uitvoerig beschreven worden. Alle schade en gebreken zullen vermeld worden om problemen te voorkomen.

Alle sanitaire en elektrische installaties zullen worden beschreven, indien deze op het moment van de plaatsbeschrijving afgesloten waren, dan zal dit zo genoteerd worden.

 Na de huurperiode

De huurder is verplicht de woning terug te geven in de staat waarin hij deze volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen. Indien er schade wordt opgemerkt die niet beschreven werd, dan zal de huurder voor deze kosten opdraaien. Uiteraard hoeft schade door ouderdom of overmacht niet vergoed te worden door de huurder.

Indien er geen plaatsbeschrijving opgemaakt werd, dan kan de huurder niet aansprakelijk gehouden worden voor schadegevallen. In dit geval gaat men er van uit dat de woning zich in dezelfde staat bevindt als toen de huurder er in trok. Zo ziet u, een plaatsbeschrijving laten opmaken is van groot belang om hevige discussiepunten te vermijden. Het is van groot belang te kiezen voor een deskundige om zo zeker te zijn dat u een juridisch geldig document bezit dat kan dienen binnen eventuele rechtszaken.